terapi remiss psykoterapi

Medarbetare

Svenska Psykoterapi erbjuder olika avtalsformer för företag och organisationer. Vi har många stödfunktioner där företag och organisationer kan ta hjälp av våra terapeuter i samtal och utveckling. Vi skräddarsyr avtal och anpassar tjänsternas innehåll efter era behov.

Tjänster
Ramavtal för avrop vid behov

Ett avtal med oss ger alla medarbetare större trygghet vid oförutsedda händelser.

Hur går jag vidare?

Kontakta oss via mail till företag@svenskpsykoterapi.se

Vi tar emot remisser från vårdcentraler inom ramen för Hälsoval Psykoterapi