oro ångest depression dålig självkänsla

Om oss

Svensk psykoterapi driver en privat psykoterapimottagning i centrala Malmö. Vi som arbetar här är legitimerade psykoterapeuter med gedigen erfarenhet av psykoterapi samt av arbete med ledarskap i chefspositioner. Vår erfarenhet innefattar arbete inom såväl offentlig som privat sektor. Till oss kan du vända dig när livet känns tungt eller svårt. Det kan vara att du känner oro, ångest, nedstämdhet, dålig självkänsla, relationssvårigheter eller att du upplever att du befinner dig i kris. Du kan komma till oss både som privat sökande och via remiss ifrån vårdcentral.

För mera information om styrelse och ekonomi i Svensk Psykoterapi AB vänligen besök Allabolag.

Lars-Percy Andersson,

leg. psykoterapeut, beteendevetare,
ekonom

Lars-Percy har som beteendevetare och psykoterapeut arbetat med psykoterapi de senaste 10 åren bland annat på S:t Lukas mottagning i Kristianstad. Dessförinnan har han drygt 30 års erfarenhet av entreprenörskap i ledande befattningar inom organisations- och företagsutveckling, såväl nationellt som internationellt. Lars Percy Andersson är grundare och huvudägare i Svensk Psykoterapi AB.

Helena Tuononen-Dressel,

leg. psykoterapeut, socionom,
familjerådgivare och handledare med handledarkompetens enligt UHÄ:s riktlinjer.

Helena har arbetat som psykoterapeut, socialsekreterare och familjerådgivare. Hon har mångårig erfarenhet av psykoterapi, personalvård, och handledning. Helena har även utbildning i ISTDP, (intensiv korttidsterapi), gestaltterapi och TA (transaktionsanalys).

Hedvig Ekström,

leg. psykoterapeut, socionom

Hedvig har en bred erfarenhet av att arbeta med människor, allt från psykiatrin via skola och ungdomsmottagning till psykoterapimottagning. Hon är utbildad i psykoterapi vid en integrativ utbildning i Kalifornien, USA, och tänker därmed holistiskt i sitt arbete där hon väver in flera olika perspektiv. Hedvig ser människan som en helhet där alla delar samspelar.

Karl Jonas Ramner,

leg. psykolog

Jonas är utbildad vid Lunds Universitet och har erfarenhet av psykologiskt arbete med såväl individer och familjer som personalgrupper från olika verksamhetsområden. Gällande psykodynamisk psykoterapi har Jonas vana av att behandla symtom på psykisk ohälsa av lättare grad, såsom ångest och nedstämdhet, till mer omfattande svårigheter, såsom personlighetssyndrom och psykossjukdomar.

Thomas Nilsson,

leg. psykolog

Thomas har erfarenhet av psykologiskt arbete med såväl barn som ungdomar, vuxna och familjer. Han har arbetat både inom barn- och ungdomspsykiatrin och primärvården med både behandlande och utredande psykologiskt arbete. Han har erfarenhet av att behandla problem av olika typer och grad, och tänker att kreativitet, öppenhet och fokus är viktiga komponenter i psykoterapi.

Vi tar emot remisser från vårdcentraler inom ramen för Hälsoval Psykoterapi