oro ångest depression dålig självkänsla

Om oss

Svensk psykoterapi driver en privat psykoterapimottagning i centrala Malmö. Vi som arbetar här är legitimerade psykoterapeuter med gedigen erfarenhet av psykoterapi samt av arbete med ledarskap i chefspositioner. Vår erfarenhet innefattar arbete inom såväl offentlig som privat sektor. Till oss kan du vända dig när livet känns tungt eller svårt. Det kan vara att du känner oro, ångest, nedstämdhet, dålig självkänsla, relationssvårigheter eller att du upplever att du befinner dig i kris. Du kan komma till oss både som privat sökande och via remiss ifrån vårdcentral.

Lars-Percy Andersson,

leg. psykoterapeut, beteendevetare,
ekonom

Lars-Percy har som beteendevetare och psykoterapeut arbetat med psykoterapi de senaste 10 åren bland annat på S:t Lukas mottagning i Kristianstad. Dessförinnan har han drygt 30 års erfarenhet av entreprenörskap i ledande befattningar inom organisations- och företagsutveckling, såväl nationellt som internationellt.

Helena Tuononen-Dressel,

leg. psykoterapeut, socionom,
familjerådgivare och handledare med handledarkompetens enligt UHÄ:s riktlinjer.

Helena har arbetat som psykoterapeut, socialsekreterare och familjerådgivare. Hon har mångårig erfarenhet av psykoterapi, personalvård, och handledning. Helena har även utbildning i ISTDP, (intensiv korttidsterapi), gestaltterapi och TA (transaktionsanalys).

Anna C. Rédei

leg. psykoterapeut, beteendevetare (psykologi)

Anna har erfarenhet av stödjande och terapeutiskt arbete inom såväl statlig verksamhet som ideell. Hon har varit engagerad inom kvinnojouren, som verksam i de stödjande insatserna och sedan några år tillbaka som handledare inom tjejjoursverksamhet. Anna har även utbildning i ISTDP (intensiv korttidsterapi) och existentiell terapi. Hon är därtill docent i kognitiv semiotik.

Vi tar emot remisser från vårdcentraler inom ramen för Hälsoval Psykoterapi