Dina personuppgifter

När du får vård av oss dokumenterar och sparar vi vissa personuppgifter om dig och din hälsa, vilket vi är skyldiga att göra enligt lag. Dokumentationen används för att genomföra och planera din vård och syftar till att din vård ska ha en så hög kvalitet som möjligt. Dina kontaktuppgifter används även för att vi ska kunna kommunicera med dig.
Vår personal har tystnadsplikt enligt lag och kommer inte att lämna ut uppgifter om dig utan ditt samtycke, såvida vi inte är skyldiga att göra det enligt tvingande bestämmelser.
Enligt patientlagen (2008:355) är vi ålagda att spara din patientjournal i minst tio år från det att den sista anteckningen i den gjordes.
Du har rätt att läsa din patientjournal och, vid behov, få innehållet förklarat för dig. Om du skulle anse att någonting som står i journalen är felaktigt eller missvisande har du rätt att få det noterat.
Du är välkommen att kontakta oss med frågor eller om du vill ha ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter.
Om du har klagomål på vår behandling av dina uppgifter har du möjlighet att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen”