Psykoterapi

Vi arbetar med korta eller långa psykoterapier utifrån en psykodynamisk inriktning. En grundtanke i den psykodynamiska psykoterapin är att symptom som t.ex. ångest eller depression uppstår utifrån svårigheter eller hinder i vårt sätt att hantera känslor eller relationer till omgivningen. Terapin strävar efter att nå en så trygg relation mellan psykoterapeut och patient att de båda i förtroendefullt samarbete kan undersöka dessa svåra, inte sällan dolda, känslor och tankar och förstå dem utifrån ett meningsfullt sammanhang. En känslomässigt grundad förståelse är en förutsättning för inre utveckling och förändring.

Behandlingens målsättning formuleras utifrån den unika individens problematik och behov. Den kan innebära allt ifrån några få enstaka samtal till en långvarig behandling med en eller flera samtal per vecka. Psykodynamisk psykoterapi har stort vetenskapligt stöd för behandling av ett antal psykiatriska diagnoser som t.ex. depression, ångest, social fobi, ätstörningar och personlighetsstörningar.

Mer om psykoterapi: riksforeningenpsykoterapicentrum.se/

Vi kan ta emot remisser från vårdcentralen inom ramen för Hälsoval Psykoterapi. Det innebär att du kan gå i tidsbegränsad psykodynamisk psykoterapi (PDT-lång) för lättare till medelsvår depression, ångest, stress eller för en mer komplex problematik. Frikort/högkostnadsskydd gäller.

Mer om Hälsoval Psykoterapi: Hälsoval psykoterapi