Image Thomas Content

Thomas har erfarenhet av psykologiskt arbete med såväl barn som ungdomar, vuxna och familjer. Han har arbetat både inom barn- och ungdomspsykiatrin och primärvården med både behandlande och utredande psykologiskt arbete. Han har erfarenhet av att behandla problem av olika typer och grad, och tänker att kreativitet, öppenhet och fokus är viktiga komponenter i psykoterapi.