Image one Content

Henric har mångårig klinisk erfarenhet av arbete som psykiatri-sjuksköterska, psykolog och psykoterapeut. Han har arbetat med ungdomar och vuxna inom akutpsykiatri och rehabilitering med missbruksbehandling, psykosocialt behandlingsarbete samt trauma-behandling. Henric har även omfattande erfarenhet av arbete i verksamhetsledande befattningar genom uppstart och utveckling av flera vårdverksamheter i privat och kommunal regi.