Image Jonas Content

Jonas är utbildad vid Lunds Universitet och har erfarenhet av psykologiskt arbete med såväl individer och familjer som personalgrupper från olika verksamhetsområden. Gällande psykodynamisk psykoterapi har Jonas vana av att behandla symtom på psykisk ohälsa av lättare grad, såsom ångest och nedstämdhet, till mer omfattande svårigheter, såsom personlighetssyndrom och psykossjukdomar.