image Helena heading

Helena Tuononen-Dressel,

leg. psykoterapeut, socionom,
familjerådgivare och handledare med handledarkompetens enligt UHÄ:s riktlinjer.