Image Hedvig Content

Hedvig har en bred erfarenhet av att arbeta med människor, allt från psykiatrin via skola och ungdomsmottagning till psykoterapimottagning. Hon är utbildad i psykoterapi vid en integrativ utbildning i Kalifornien, USA, och tänker därmed holistiskt i sitt arbete där hon väver in flera olika perspektiv. Hedvig ser människan som en helhet där alla delar samspelar.