Image Four Content

Anna har erfarenhet av stödjande och terapeutiskt arbete inom såväl statlig verksamhet som ideell. Hon har varit engagerad inom kvinnojouren, som verksam i de stödjande insatserna och sedan några år tillbaka som handledare inom tjejjoursverksamhet. Anna har även utbildning i ISTDP (intensiv korttidsterapi) och existentiell terapi. Hon är därtill docent i kognitiv semiotik.