Medarbetarstöd

Tjänsten ger er möjlighet att låta era medarbetare bearbeta arbetsrelaterade och privata svårigheter som inverkar negativt på arbetet.