Dina personuppgifter

När du får vård av oss dokumenterar och sparar vi vissa personuppgifter om dig och din hälsa, vilket vi är skyldiga att göra enligt lag. Dokumentationen används för att genomföra och planera din vård och syftar till att din vård ska ha en så hög kvalitet som möjligt. Dina kontaktuppgifter används även för att vi ska kunna kommunicera med dig.