Hälsoval

Svensk Psykoterapi har avtal med Region Skåne inom Hälsoval Skåne. Mottagningens psykoterapeuter är ackrediterade behandlare i Psykodynamisk terapi (PDT lång). Behandlingen omfattar upp till 25 samtal samt påföljande uppföljningssamtal efter 3 månader.

Så här gör du

Tillsammans med din läkare kan du hitta en behandling som passar för dig. Alla vårdcentraler/ familjemottagningar i Skåne har möjlighet att remittera patienter till mottagningen. Ta kontakt med läkaren på din vårdcentral eller familjemottagning och berätta om ditt problem. Om läkaren gör bedömningen att du har behov av samtal/psykoterapi för dina besvär, skrivs en remiss.

Remissen (i original) måste skickas till oss inom 8 veckor från det att den skrevs. Därefter måste ny bedömning göras. När remissen kommer, registreras den och vi skickar bekräftelsebrev till dig.